Nákupní řád, obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu Instal-Renč s.r.o. se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem.

1. Informace o zboží

Informace jsou převzaty z oficiálních katalogů a prezentací výrobců či importérů zboží do ČR. Týká se to všech obrázků a podkladů uvedených na stránkách https://eshop.instal-renc.cz. Výrobci si vyhrazují právo na změnu technických parametrů, případně změnu vzhledu výrobku, ještě po dobu platnosti stávajících katalogů. Veškeré informace, poskytované tímto způsobem na stránkách https://eshop.instal-renc.cz, jsou tedy závazné pouze do této míry.

2. Ceny a zboží

Provozovatel internetového obchodu Instal-Renč s.r.o. (dále jen „provozovatel") je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu Instal-Renč s.r.o. (dále jen „e-shop") jsou uváděny s DPH (pokud není uvedeno jinak). Ceny u zboží skladem jsou platné ke dni aktualizace. K ceně zboží bude dále připočítáno balné a poplatek za doručení. Při doručení poštou podle váhy zboží, při doručení spediční službou podle váhy zboží a vzdálenosti místa doručení. V případě, že objednané zboží není skladem a jeho cena je odlišná od ceny uvedené v katalogu, budete bez zbytečných prodlev kontaktováni naším pracovníkem, který s vámi dojedná další postup.

3. Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu do 24 hod. od odeslání, kontaktujte nás prosím v nejbližším možném termínu.

4. Způsob platby

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

  • Dobírka - platba při doručení zboží poštou, nebo kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu zákazníka uvedenou v objednávce.
  • Převod - zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, bude mu zaslána faktura a poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu  Instal-Renč s.r.o. (č.ú. 216503870/0300), variabilní symbol platby odpovídá číslu zaslané faktury. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Hotovost - platba při osobním převzetí zboží v provozovně e-shopu, (Poděbradská 483, Nymburk 28802  v budově nákupního centra)

5. Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel e-shopu, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

6. Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2-7 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

7. Způsob doručení

Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím poštovní zásilky, kurýrní službou, nebo osobní odběr v provozovně e-shopu. V případě poštovní zásilky, nebo zaslání kurýrní službou bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Cena za poštovní služby se řídí aktuálním sazebníkem doručovatele.

8. Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu Instal-Renč s.r.o..

9. Ochrana osobních dat

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů. Provozovatel prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou zboží.

10. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží zákazníkem

Pokud se kupující rozhodne, má právo dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že ho pošle bez známek poškození a užívání, neopotřebované, společně se záručním listem, prodejním dokladem, a veškerým dodaným příslušenstvím zpět v této lhůtě. Zboží vracejte v původním a kompletním obalu. Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena (např. mechanické poškození, chybějící příslušenství a podobně), máte sice také nárok na vrácení zboží ve 14-denní lhůtě, ale podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku jste povinni prodávajícímu tuto chybějící hodnotu nahradit v penězích. Finanční prostředky budou vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy na účet zákazníka nebo v hotovosti na pokladně na adrese provozovny Poděbradská 483, Nymburk 28802  (v budově nákupního centra)

11. Záruka a reklamace

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Na zboží je zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. Veškeré nabízené značky mají servisní zastoupení v ČR. Reklamaci vyřizuje prodejce nebo záruční servis. Pro osobní reklamaci zboží vám posloužíme na adrese naší provozovny Poděbradská 483, Nymburk 28802  (v budově nákupního centra). Pokud máte v jakémkoli aspektu našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti, či vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás. Vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti!

Instal – Renč s.r.o.
Poděbradská 483, Nymburk 28802 Česká republika
Tel.: +420 325 623 000, E-mail:
info@instal-renc.cz info www.instal-renc.cz